HUBUNGI KAMI

HUBUNGI KAMI
PEJABAT PENTADBIRAN KOR SUKARELAWAN POLIS SISWA/SISWI (SUKSIS) USM

Bangunan L09, Universiti Sains Malaysia,
11800, Minden, Pulau Pinang.

Tel/Fax : 04-6534436

E-mel : suksisusm@yahoo.com.my

Blog : suksisusm.blogspot.com

COMMUNITY POLICING CAMPAIGN

Thursday, September 29, 2011

Malis Ikrar dan Sumpah Perjawatan Kor Suksis USM 2011

Tarikh: 26 September 2011
Tempat: Dewan Indah Kembara

Tahniah dan selamat datang kepada PELATIH-PELATIH BARU KOR SUKSIS USM SESI 2011. Seramai 28 pelatih lelaki dan 35 pelatih perempuan telah berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga Kor Suksis USM. Majlis ini telah disempurnakan oleh Tuan Roslan bin Masjin selaku penyelaras Kor Suksis USM Pulau Pinang.