HUBUNGI KAMI

HUBUNGI KAMI
PEJABAT PENTADBIRAN KOR SUKARELAWAN POLIS SISWA/SISWI (SUKSIS) USM

Bangunan L09, Universiti Sains Malaysia,
11800, Minden, Pulau Pinang.

Tel/Fax : 04-6534436

E-mel : suksisusm@yahoo.com.my

Blog : suksisusm.blogspot.com

COMMUNITY POLICING CAMPAIGN

Friday, October 14, 2011

Majlis Perjumpaan Bersama Komandan dan Hari Interaksi Suksis 2011/2012

Tempat : Desasiswa Indah Kembara, Desasiswa Aman Damai, Padang Kawat, USM
Tarikh : 08 Oktober 2011
Masa : 6.30 pagi - 12.00 malam

Persatuan KOR SUKSIS USM sidang akademik 2011/2012 telah mengadakan Majlis Perjumpaan Bersama Komandan dan Hari Interaksi Bersama Pelatih bertujuan untuk meneruskan tradisi setiap kali kemasukan sidang akademik yang baru. Selain daripada itu amalan menyambut kedatangan pelatih  baru yang terdiri daripada para siswa-siswi tahun pertama  supaya lebih mengenali dengan keluarga KOR SUKSIS yang sedia ada dapat memupuk sikap mesra dan kerjasama dalam kalangan KOR SUKSIS itu sendiri. 
Antara objektif aktiviti ini diadakan adalah untuk menjalinkan hubungan yang erat antara pelatih baru dengan pelatih yang sedia ada, memperkenalkan barisan Kehormat, pegawai dan jurulatih KOR SUKSIS,  memupuk semangat bekerjasama antara pelatih dalam setiap aktiviti yang dijalankan, dan     melatih disiplin diri dalam sikap ahli.

skuad senior

skuad intermidiate 

skuad junior 

barang amanah...


pertandingan kawat..


riadah
malam kebudayaanNo comments: