HUBUNGI KAMI

HUBUNGI KAMI
PEJABAT PENTADBIRAN KOR SUKARELAWAN POLIS SISWA/SISWI (SUKSIS) USM

Bangunan L09, Universiti Sains Malaysia,
11800, Minden, Pulau Pinang.

Tel/Fax : 04-6534436

E-mel : suksisusm@yahoo.com.my

Blog : suksisusm.blogspot.com

COMMUNITY POLICING CAMPAIGN

Friday, March 5, 2010

Pertemuan Khas Persatuan Kor SUKSIS bersama Naib Canselor USM

Tarikh        :  4 Mac 2010
Masa         :  9.00 - 10.00 pagi
Tempat      :  Pejabat Naib Canselor USM, Bangunan Canselori

Kehadiran  :  Sarjan Ismail Hashim (Jurulatih)
                    Abd Aziz A'zmi (Yang Di Pertua Persatuan)
                    Ahmed Fauzan Ahmed Kamal (Pengarah Projek SuTRA)
                    Lim Lead Ching (Naib Yang Di Pertua 1 Persatuan/Bendahari
                    SuTRA) 

Perkara      :  - Memberi penerangan mengenai projek SuTRA yang
                        bakal dianjurkan
                     - Pembentangan bajet projek
                     - Memohon peruntukan bagi menampung kos makanan
                        sepanjang berlangsungnya SuTRA

Respon NC :  -  Yuran penyertaan sebanyak RM 1,200 perlu dikaji
                          semula kerana amaun tersebut sangat kecil
                      -  Penganjuran SuTRA sewajarnya memperoleh keuntungan
                          dan bukannya mengalami kerugian   
                      -  Kos perbelanjaan harus dikurangkan terutamanya yang
                          melibatkan makanan
                      -  Penerapan nilai integriti dan semangat kesukanan, bukan
                          mengejar kemenangan semata-mata
                      -  Kesilapan dalam penganjuran sesuatu projek harus
                         diminimumkan agar tidak terus melakukan kesilapan
                         dalam penganjuran pada masa akan datang
                      -  Harus mencipta satu kelainan dalam pelaksanaan sesuau
                         projek 
                      -  dan beberapa perkara lain yang melibatkan dasar-dasar
                          universiti 

Kata putus  :  NC bersetuju agar pihak universiti menanggung kos
                     perbelanjaan makanan sahaja manakala kos-kos lain
                    akan diuruskan sendiri oleh Kor SUKSIS 

Terima kasih diucapkan kepada Naib Canselor, Prof. Tan Sri Dzulkifli Abdul Razak atas kesudian meluangkan masa, menyampaikan idea-idea bermanfaat dan memberi bantuan dalam bentuk kewangan kepada Kor SUKSIS USM.    

No comments: