HUBUNGI KAMI

HUBUNGI KAMI
PEJABAT PENTADBIRAN KOR SUKARELAWAN POLIS SISWA/SISWI (SUKSIS) USM

Bangunan L09, Universiti Sains Malaysia,
11800, Minden, Pulau Pinang.

Tel/Fax : 04-6534436

E-mel : suksisusm@yahoo.com.my

Blog : suksisusm.blogspot.com

COMMUNITY POLICING CAMPAIGN

Monday, March 22, 2010

Sekalung Penghargaan dan Jutaan Terima Kasih


Persatuan Kor SUKSIS USM dan Jawatankuasa Pelaksana SuTRA 2010 USM dengan takzimnya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan SuTRA Edisi Pertama di Universiti Sains Malaysia.

1) Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang
    YDH SAC I Dato' Hj. Tun Hisan Dato' Hj. Tun Hamzah 

2) Naib Canselor USM
    Prof. Tan Sri Dzulkifli Abdul Razak 

3) Timb. Naib Canselor Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar
     Prof. Omar Osman

4) Komandan Kor SUKSIS USM
     Prof. Ahmad Shukri Mustapa Kamal

5) Timb. Komandan Kor SUKSIS USM
     Prof. Madya Dr. Ishak Ramly

6) Para Pegawai Kehormat, Pegawai Penyelaras, Pegawai Latihan, Pentadbiran, Jurulatih, Presiden/YDP dan Pelatih Kor SUKSIS IPTA Zon Utara: 
- Universiti Sains Malaysia
- Universiti Utara Malaysia
- Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang
- Universiti Malaysia Perlis
    
7) Pusat Rancangan Kokurikulum USM

8) Unit Sukan USM

9) Jabatan Keselamatan USM

10) Jabatan Pembangunan USM

11) Unit Perumahan dan Penginapan Universiti, USM

12) Bulan Sabit Merah USM

13) Berita Kampus USM

dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung memberi sumbangan dalam bentuk kewangan, tenaga, kepakaran, idea dan sebagainya sepanjang sebelum, semasa dan selepas berlangsungnya SuTRA 2010.

No comments: